Staff Directory 2023 - 24

 

Staff Member

Grade/Program

Room

K. Deis

Pre-K

 

B.Belyk

Kindergarten

 

C. Chatwell

JR. FIAP

 

S. Schner

Grade 1/2A

 

A. Peterman

Grade 1/2B

 

J. Huntington Grade 2/3A  

A. Crammond

Grade 3/4A

 

A. Wandy

Grade 3/4B

 

K. Audet

Grade 4/5A

 

T. Gamracy

Grade 5/6B

 

T. Jones

Grade 5/6A

 

L. Leung

SR. FIAP

 

S. Martinson

Grade 6/7A

 

S. Quinney

Grade 7/8A

 

L. Vincent

Grade 7/8B

 

R. Perkins (0.5)

Teacher Librarian / Specialist

 

L. Streifel

Senior Side LRT

 

S. Soutar

Junior Side LRT

 

S. Tsiclas

Core French Teacher

 

D. Dahl

Arts Ed. / Phys. Ed.

 

 J. Rausch

Arts. Ed

 

     

K. Dermody

EAL Teacher

 

L. Stetner Band Teacher  

M. Mangumpit

Teacher Assistant (Pre-K)

 

L. Mason Educational Assistant  
C. McCall Educational Assistant  
T. Nickel Educational Assistant  

T. Weber

Educational Assistant (JR. FIAP)

 

J. Gadica Educational Assistant (JR. FIAP)  

C. Biekla

Educational Assistant (JR. & SR. FIAP)

 

C. Hutzul

Educational Assistant

 

F. Arghoshi

Educational Assistant (0.5 Pre-K)

 

F. Demonteverde Educational Assistant (0.5)  

A. Tunstall

Educational Assistant (SR.FIAP)

 

E. Clibbon

Educational Assistant (SR.FIAP)

 

U. Salma

Educational Assistant

 

L. Baisley

Educational Assistant

 

T. Tannahill

Educational Assistant

 

  Educational Assistant  

 

Head of Facilities (day)

 

S. Bermudez Facilities Caretaker (Night)  

H. Smith

Admin Assistant

 

H. Clayards

Educational Psychologist

 

J. Appleby

School Counselor

 

B. Fiege

Speech and Language

 

Constable R. Muntain Senior Resource Officer  
A. Deren Occupational Therapist (FIAP)  
D. Dahl Vice-Principal  
K. Markwart Principal  

L. Daelick

Superintendent